Care este procedura pentru a obţine un loc de veci?

Care este procedura pentru a obţine un loc de veci?

Care este procedura pentru a obţine un loc de veci?

Nu mulţi îşi cumpără locul de veci cu mult timp înainte de deces. Sunt de fapt foarte puţine persoane care se gândesc că vor muri şi îşi cumpără şi amenajează locul de veci în  mod corespunzător. Din păcate, puse în faţa faptului împlinit, rudele se confruntă cu necesitatea de a găsi pe loc un loc de veci. Din fericire, sprijinul unei companii de servicii funerare se va dovedi de bun augur pentru cei ce se afla în asemenea situaţii. 

Există o listă de documente necesare pentru a obţine un loc de veci în unul din cimitirele statului, iar rudele pot apela şi la un cimitir privat. 

Cum se repartizează un loc de veci la stat?

Repartizarea unui loc de veci într-un cimitir de stat pe o perioadă de 7 ani se asigura în cadrul Administrației Cimitirelor şi Crematoriilor umane din Bucureşti sau din alte locaţii din ţară. Atribuirea unui loc de înhumare pe bază de concesiune se face numai în caz de deces, iar actele necesare includ originalul şi copia certificatului de deces, adeverinţa de înhumare, dar şi buletinul sau paşaportul solicitantului.

Locul de veci poate fi solicitat de soţul sau soţia în viaţă, de rudele de gradul I, II, III, IV, rudele colaterale sau de persoanele care au avut în întreţinere defunctul şi prezintă contractul de întreţinere.

Cum se transformă concesiunea pe 7 ani în loc de veci?

Concesiunea pe 7 ani se poate transforma în loc de veci dacă se vor urmă câţiva paşi şi se vor prezenta documentele necesare. Concesionarul trebuie să înainteze o cerere către Administraţia Cimitirelor şi crematoriilor umane pe baza căreia se va întocmi un raport de administrare locului, iar casierul va încasa un raport de plată a tarifelor anuale de întreţinere.

Această cerere va fi însoţită de documente importante în original şi copie ce includ: factura de înhumare, certificatul de deces al defunctului înhumat în locul respectiv, actele stării civile ce denotă gradul de rudenie, declaraţia notarială de exonerare sau declaraţia notarială în cazul celor ce renunţă la concesiune în favoarea altei persoane.

Nu în ultimul rând, cel ce înaintează această cerere trebuie să plătească contravaloarea concesiunii, ţinându-se cont de tipul cimitirului.

Cimitirul privat este o soluţie eficienta sau nu?

Pentru cei ce nu prind un loc sau nu îşi doresc un loc în cimitirul de stat, există varianta cimitirului privat. La cimitirele private, achiziţia este posibilă pentru locul de veci numai prin contract de vânzare cumpărare. 

În ceea ce priveşte preţurile practicate în cimitirele private, acestea pot varia în funcţie de condiţiile oferite şi de localizare, începând de la 1000 şi până la 10000 de lei. 

CATEGORIES
Share This