Cum se face în mod corespunzător instructajul SSM?

Cum se face în mod corespunzător instructajul SSM?

Instructajul SSM este necesar în orice companie în care angajaţii sunt în mod constant supuşi pericolelor la locul de muncă. Instruirea în Sănătate şi Securitate în Muncă sau Protecţia Muncii este foarte importantă din punct de vedere legislativ şi al siguranţei angajaţilor, reprezentând măsurile organizatorice de protecţie a muncii necesare pentru angajaţi.

Instruirea SSM prin cele mai moderne servicii SSM au ca şi principal scop ca angajaţii să aibă cunoştinţele necesare pentru apărarea sănătăţii, vieţii, integrităţii fizice şi psihice, iar în urma acestei instruiri să îşi poată desfăşura munca în cele mai bune condiţii. Cert este că angajatorii din România sunt obligați sa le asigure lucrătorilor din subordine cele mai bune condiţii la locul de muncă, precum şi o instruire suficientă şi adecvată în domeniul SSM.

Instrucţia lucrătorilor din cadrul unei companii – când are loc şi în ce cadru legislativ?

Cadrul legislativ al sănătăţii şi securităţii în muncă este special constituit astfel încât să urmărească transpunerea principiilor şi obiectivelor cadrului european în sistemul de muncă românesc. Cu alte cuvinte, domeniul SSM este reglementat de legea numărul 53/2003 şi de legea  319/2006.

Instruirea angajaţilor din cadrul unei companii în domeniul SSM are loc exclusiv în programul de muncă, nu suplimentar, această instruire pontandu-se în baza normei de lucru. Această măsură de instruire se adresează atât lucrătorilor proaspăt angajaţi în companie, cât şi altor participanţi la procesul de muncă.

Cu alte cuvinte, instruirea SSM trebuie parcursă de angajaţii ce îşi schimbă locul de muncă, angajaţii permanenţi şi temporari.

Etape ale instructajului SSM

Instructajul SSM este separat în mai multe etape distincte, 3 la număr, care implică următoarele activităţi:

  • instructajul introductiv general, care are ca şi principal scop informarea cu privire la activităţile specifice unităţii sau întreprindere, etapă ce se termină cu un proces de verificare a cunoştinţelor pe bază de teste, al căror rezultat se va consemna în fişa de instruire.
  • Instructajul la locul de muncă. În această etapă se vor instrui lucrătorii proaspăt angajaţi, cei detaşaţi sau delegaţi de la alte firme, cei puşi la dispoziţie de un agent de muncă temporar sau lucrătorii care îşi schimbă locul de muncă în cadrul firmei.

Acest instructaj implică informaţii legate de riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, măsuri de acordare a primului ajutor la locul de muncă, dar şi prevederi SSM privind activităţile specifice postului de lucru şi demonstraţii practice ale activităţii desfăşurate de angajat la locul de muncă;

  • instructajul periodic, cu rolul de a reîmprospăta şi actualiza cunoştinţele angajaţilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Instructajul periodic se face la maxim 6 luni, iar suplimentar, este recomandat lucrătorilor care au lipsit mai bine de 30 de zile lucrătoare de la locul de muncă, sau în cazul în care apar modificări ale prevederilor SSM privind activităţile specifice la locul de muncă.
CATEGORIES
Share This