Care sunt cele mai importante tipuri de deşeuri periculoase şi cum afectează mediul înconjurător?

Care sunt cele mai importante tipuri de deşeuri periculoase şi cum afectează mediul înconjurător?

Care sunt cele mai importante tipuri de deşeuri periculoase şi cum afectează mediul înconjurător?

În ultima perioadă, s-a pus un accent deosebit pe conștientizarea gradului de poluare şi pe prevenirea poluării, iar determinarea şi recunoaşterea principalelor tipuri de deseuri periculoase este principalul pas pentru a menţine mediul înconjurător curat şi ferit de pericole.

Cu toate că cele mai multe entități care generează deşeuri periculoase sunt spitalele şi fabricile, inclusiv gospodăriile sunt generatoare de deşeuri periculoase. Desigur că deşeurile industriale sunt mult mai periculoase, dar şi deşeurile provenite din gospodării prezintă un nivel ridicat de pericol.

Ce sunt deşeurile periculoase?

Deșeurile periculoase sunt generate din mai multe surse, variind de la deșeurile generate de procese de fabricație industriale până la baterii și alte forme de deșeuri periculoase, inclusiv lichide, gazoase, solide și nămoluri. Companiile și instituțiile care  utilizează următoarele tipuri de materii prime generează deșeuri periculoase:

 • vopsele, diluanți, solvenți sau substanțe de curățare;
 • materiale care provoacă arsuri sau prurit la contactul cu pielea;
 • materiale care dizolvă metalul, lemnul, hârtia sau îmbrăcămintea;
 • Pesticide;
 • Alte produse cu etichete de avertizare (inflamabil, caustic, pericol, periculos sau otravă).

Efectele nedorite ale deşeurilor periculoase

Efectele deşeurilor periculoase ar trebui atent cercetate şi făcute cunoscute. Deşeurile periculoase nu numai că otrăvesc solul şi pânza freatică, ci dăunează inclusiv oamenilor. În plus, oricine sau orice intră în contact cu aceste deşeuri se expun unor pericole iminente.

De asemenea, este important de menţionat că un singur litru de ulei de motor uzat eliminat la întâmplare poate contamina un milion de litri de apă. Totodată, metalele grele din bateriile uzate pot afecta sănătatea oamenilor şi mai ales sănătatea mintală a copiilor.

O singură baterie a unui telefon mobil vechi poate polua 600.000 litri de apă cu metale grele, în timp ce produsele chimice corozive pot afecta şi strica ţevile de scurgere sau canalele colectoare.

Cum se poate preveni otrăvirea planetei cu deşeuri periculoase?

Pentru a preveni otrăvirea planetei cu deşeuri periculoase, persoanele juridice și fizice au mai multe opţiuni pe care le pot pune în practică. Acestea includ:

 • limitarea folosirii produselor periculoase;
 • evitarea aruncării la gunoi a produselor ce au simboluri de avertisment pe etichete;
 • folosirea alternativelor ecologice la detergenţii obişnuiţi;
 • achiziţionarea de baterii reîncărcabile sau acumulatori în loc de bateriile obişnuite;
 • medicamentele expirate sau care nu mai sunt necesare să fie înapoiate în farmacii sau producătorilor;
 • folosirea vopselelor pe bază de apă, nu de solvenţi.
CATEGORIES
Share This