Procurarea şi înstrăinarea pistoalelor de autoapărare, armelor neletale – condiţii şi atenţionări

Procurarea şi înstrăinarea pistoalelor de autoapărare, armelor neletale – condiţii şi atenţionări

Pentru că tot mai multe persoane pun accent pe siguranța şi securitatea personală, acestea se arată interesate de achiziţionarea, portul şi chiar folosirea de pistoale de autoapărare. Înainte de a face o asemenea investiţie şi de a lua o asemenea decizie, este important să se cunoască toate condiţiile legii în acest sens, este important să se obţină permisul de port armă şi autorizaţia de achiziţionare, astfel încât totul să se desfăşoare în condiţii de deplină legalitate.

Drepturile şi obligaţiile posesorilor de pistoale de autoapărare

Posesorii de pistoale de autoapărare au atât drepturi, cât şi obligaţii în ceea ce priveşte folosirea acestor arme. Este important de ştiut că dacă expira, valabilitatea permisului de port-armă se prelungeşte de către structura de poliţie competenţă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau locul de rezidenţă titularul acestui drept.

Posesorii de arme de autoapărare pot fi din categoria:

 • vânători;
 • colecţionari de arme;
 • sportivi şi antrenori de tir;
 • armurieri;
 • rezidenţi ai unui stat membru UE.

Cele mai citite articole

Persoanele fizice şi juridice care au dreptul să deţină, să poarte şi să folosească arme de autoapărare sunt obligate în primul rând să asigure securitatea acestora, în condiţiile de acordare stabilite de lege prin norme metodologice de aplicare a legii. Armele deţinute de către aceste persoane pot fi transferate în alt spaţiu decât cel specificat în documente, numai cu acordul scris al poliţiei, conform procedurii care va fi reglementată prin normele metodologice de aplicare a legii.

Deţinătorii sunt obligaţi să aibă mare grijă de arme, să nu le fie sustrase sau să le fie furate, să nu le folosească după bunul plac şi să nu le înstrăineze.

Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor de autoapărare

Autorizaţia de procurare a armelor de autoapărare care au potenţial letal se acordă persoanelor care:

 • au împlinit vârsta de 18 ani;
 • dovedesc necesitatea procurării armelor;
 • nu sunt condamnate la o pedeapsă de privare de libertate mai mare de 1 an;
 • nu sunt inculpaţi în cazuri penale pentru fapte săvârşite cu intenţie pentru care legea prevede o pedeapsă al cărei maxim special este mai mare de 1 an;
 • sunt apţi medical şi psihologic şi nu suferă de afecţiuni prin care şi-ar putea pune în pericol viaţa lor sau pe a altora;
 • nu prezintă pericol pentru siguranţa naţională, ordinea publică, viaţă şi integritatea corporală a persoanelor;
 • au absolvit cursul de instruire practică şi teoretică organizat de persoanele juridice autorizate pentru această activitate;
 • nu au săvârşit contravenţii pentru care legea prevede revocare dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor;
 • nu au pierdut anterior arme letale de autoapărare.

Concret, autorizaţia de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile ce poate fi prelungită pentru încă 90 de zile. În cazul în care în această perioadă nu au fost procurate armele de tip pistoale de autoapărare, se poate solicita acordarea unei noi autorizaţii de procurare a armelor fără a mai face dovada îndeplinirii condiţiilor menţionate anterior.

Cele mai citite articole

CATEGORIES
Share This